Rakovnická skupinka CASD funguje pod Českým sdružením CASD.