Studium Bible

02.02.2015 10:19

V Rakovníku pokračujeme ve studiu Bible, které je otevřeno široké veřejnosti. Scházíme se ve čtvrtek, jednou za čtrnáct dní, od 17. 30 hod v Domě dětí v Nerudově ulici (např. 8. 1.; 22. 1.; atd.).  Zamýšlíme se spolu s br. Tomášem Špácem nad Desaterem ve Starém i Novém zákoně a tím, jak jej žít ve svých životech.