Setkávání v roce 2018

29.12.2017 14:39

I v roce 2018 se můžete těšit ze vzájemného společenství, vlídné atmosféry, nových informací a pokračování témat Klubu zdraví.

 Scházíme se i nadále v Domě dětí v Nerudově ulici,ve čtvrtek podle rozpisu, vždy od 18.30 hodin. 

Hlavní téma - smyslové orgány - funkce, nemoci, ochrana. 

25. 1.  Národní parky USA

22. 2.  Zrak

22. 3.  Sluch

26. 4.  Hmat

24. 5. Čich a chuť

Srdečně zveme.