První schůzka

31.01.2016 15:06

Čtvrteční podvečer, 21. 1., jsme prožili s návštěvníky obnoveného Klubu zdraví velmi příjemně. Lektorka, MUDr. Jana Krynská, nás seznámila s pojmem „zdravotní gramotnost“. Přitažlivě vysvětlila, jaký má pro nás význam a vlídně motivovala k našemu dalšímu zájmu a hlavně touze, realizovat ve svém životě změny, které povedou ke zlepšení nejenom našeho zdraví, ale také k informované možnosti rozhodovat o něm a nést za něj zodpovědnost. Následná beseda byla plná dotazů, neobešla se ani bez vzpomínání na dřívější setkávání. Příjemnou atmosféru podtrhl i šálek čaje a ochutnávka zeleninového salátu. Všichni jsme se shodli na tom, že takováto setkávání nám v Rakovníku chyběla. Někteří návštěvníci byli tak inspirováni, že se rozhodli příště přivést také své známé. Těšíme se tedy na další setkání 18. 2., opět od 18,30 hodin v Domě dětí v Nerudově ulici v Rakovníku. (Další informace lze vysledovat i v týdeníku Raport.)