Oznámení

02.02.2015 10:20

Také v naší skupince je tradicí vybírat si novoroční veršíky. „ Svůj“ veršík nevnímáme jako osudový, ale spíše jako jednu z možností, jak si připomínat Boží slovo, povzbuzení, zaslíbení či útěchu i v průběhu celého kalendářního roku. Věřím, že i pro sestru Sabelovou, která nás dne 27. ledna, ve věku 84 let, opustila, byl její verš Iz. 60. 19-20 posilou v naději na setkání s naším Pánem. Bude nám chybět její pokora, skromnost, ochota vždy pomoci, vlídné slovo v pravý čas, přímluvné modlitby. Byla spoluzakladatelkou naší skupinky v Rakovníku, oporou nejenom nám, ale také svému manželovi – kazateli.