Naděje pro Davida

06.12.2015 16:24

 

Večer 1. 12. byl plný hudby, adventní pohody a pokoje, který vytvořil soubor Fides v Heroldově síni Rabasovy galerie Rakovník. Vlídným slovem provázeli Jana a Petr Krynští. Benefičního koncertu Naděje pro Davida se díky asistentům z APLY – nyní NAUTIS – mohl účastnit i David. Přes těžkou poruchu autistického spektra má velmi rád hudbu a celý koncert prožíval radostně. Bylo zřejmé, že pobyty v NAUTIS mu svědčí, že asistenti rozumí jeho „řeči“ a potřebám. I jeho maminka, která se také koncertu účastnila, potvrdila potřebnost Davidových odlehčovacích pobytů pro celou rodinu.

Všichni účastníci benefičního koncertu si kromě hlubokých hudebních a duchovních zážitků a dobrého pocitu z možnosti pomoci Davidovi, odnesli i drobný dárek z rukou malého děvčátka. Pomáhat může skutečně každý J

Výtěžek koncertu a darů ve výši 11 560 Kč bude poukázán na účet NAUTIS, výhradně jako příspěvek pro Davidovy odlehčovací pobyty.

Děkujeme nejenom souboru FIDES, který se zřekl honoráře, manželům Krynským, laskavým dárcům, ale také všem, kteří stáli „v pozadí“ při realizaci tohoto koncertu.

Za skupinku Rakovník Marie Tesařová