Modlitební týden

15.11.2016 17:20

V uplynulém týdnu proběhl i v Rakovníku modlitební týden CASD. Naše skupinka jej ukončila bohoslužbou, spojenou s díkuvzdáním. Jsme vděční Bohu za Jeho stálé vedení. Za to, že nás předchází, připravuje srdce lidí, kteří mají být osloveni naší misijní službou.  Za to, že nás – i přes zdravotní a jiné obtíže – uschopňuje ke službě. Za sestry a bratry z jiných sborů, kteří se aktivně a nezištně podílí na evangelizaci v Rakovníku