Novoroční verš 2018:

"Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

5. Mojžíšova 31, 8.

 
 
 
 

 

" Všechnu naději jsem složil                    v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu." 

 Žalm 40.2 - 4

 

Novinky

Odvolání bohoslužby

23.02.2018 07:32
Žel nemoci pokračují, proto 24. 2. nebude v Rakovníku pobožnost. V sobotu je možné navštívit...

Odvolání bohoslužby

16.02.2018 16:06
Z důvodu pokračujících nemocí nebude 17. 2. 2018 v Rakovníku bohoslužba. 

Odvolání bohoslužby

26.01.2018 08:41
. Nemoci se šíří, proto v Rakovníku nebude v sobotu 27. 1. bohoslužba. Zdraví zájemci o bohoslužbu...

upozornění

19.01.2018 10:24
Vzhledem k tomu, že se nemoci nevyhýbají ani nám, rušíme sobotní bohoslužbu 20. 1. v Rakovníku....

Kluby zdraví

29.12.2017 15:10
Setkávání v Klubech zdraví je letitou tradicí. Velmi příjemnou atmosféru vytváří MUDr. Jana...

Dárky pro Honzíka

29.12.2017 15:00
Od benefičního koncertu pro Honzíka uplynul rok. Jaké změny přinesl do jeho života? Novou tříkolku,...

Setkávání nad Biblí

29.12.2017 14:52
V roce 2018 pokračují naše tradiční setkávání nad Biblí s manželi Krynskými a Zdeňkem Martaskem....

Modlitební týden

15.11.2016 17:20
V uplynulém týdnu proběhl i v Rakovníku modlitební týden CASD. Naše skupinka jej ukončila...

Naděje pro Honzíka - benefiční koncert

15.11.2016 17:10
V prosinci minulého roku jsme přispěli z výtěžku benefičního koncertu Davidovi, který...

Večery nad Biblí

31.01.2016 15:06
Večery nad Biblí pokračují i v letošním roce, stále pod vedením Tomáše Špáce. První setkání...
1 | 2 >>