Hospodin tě povede neustále, bud tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácení.

Izajáš 58, 11

 

"Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

5. Mojžíšova 31, 8.

 
 
 
 

 

" Všechnu naději jsem složil                    v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu." 

 Žalm 40.2 - 4

 

Novinky

Bohoslužby 2019

13.04.2019 19:31
V tomto roce budou bohoslužby druhou a čtvrtou sobotu v měsíci. Začínáme opět v půl desáté v DDM v...

Zrušení bohoslužby

18.05.2018 16:27
Dne 19. 5. nebude v Rakovníku sobotní bohoslužba. 

Odvolání bohoslužby

16.03.2018 09:55
. Nemoci se opět vrátilyl, proto rušíme sobotní bohoslužbu 17. 3. v Rakovníku.

Veřejná bohoslužba

08.03.2018 22:15
V sobotu 31.3. proběhne v Rakovníku veřejná bohoslužba. Začínáme v 10 hodin v Domě dětí a mládeže v...

Bohoslužba

08.03.2018 22:12
Tuto sobotu 10.3. nebude sloužit Martasek z důvodu misie na Ukrajině. Zamyšlením poslouží Tesařová....

Odvolání bohoslužby

23.02.2018 07:32
Žel nemoci pokračují, proto 24. 2. nebude v Rakovníku pobožnost. V sobotu je možné navštívit...

Odvolání bohoslužby

16.02.2018 16:06
Z důvodu pokračujících nemocí nebude 17. 2. 2018 v Rakovníku bohoslužba. 

Odvolání bohoslužby

26.01.2018 08:41
. Nemoci se šíří, proto v Rakovníku nebude v sobotu 27. 1. bohoslužba. Zdraví zájemci o bohoslužbu...

upozornění

19.01.2018 10:24
Vzhledem k tomu, že se nemoci nevyhýbají ani nám, rušíme sobotní bohoslužbu 20. 1. v Rakovníku....

Kluby zdraví

29.12.2017 15:10
Setkávání v Klubech zdraví je letitou tradicí. Velmi příjemnou atmosféru vytváří MUDr. Jana...
1 | 2 | 3 >>